Veiligheid

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de vertrouwenspersonen in school en de anti-pest coördinatoren.

Schoolcontactpersoon

Anti-pest coördinatoren

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"