Veiligheid

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de vertrouwenspersonen in school en de anti-pest coördinatoren.

Schoolcontactpersoon

Anti-pest coördinatoren

Leerlingen aan het woord

"Als je iets moeilijk vindt, dan word je geholpen."

"Als je in de problemen zit, dan kan je bij iedereen terecht."