Cultuureducatie

Er is op school een cultuurbeleidsplan ontwikkeld, waaronder kunst, cultuur, beeldende vorming, muziek en onderwijs over erfgoed vallen. Creativiteit is één van onze kernwaarden en stimuleren we onder andere  ook door alle kunst en erfgoeddisciplines jaarlijks aan bod te laten komen. Hierdoor kunnen de kinderen hun eigen talenten en interesses ontdekken en uitdiepen. Wij stellen de volgende doelen:

  • De leerlingen gebruiken beelden, taal, muziek, spel en beweging om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen kunnen op eigen werk en dat van anderen reflecteren.- De leerlingen hebben kennis verworven over en waardering gekregen voor cultureel erfgoed.
  • Bij het oriënteren op de wereld (dichtbij, veraf, toen en nu) maken de leerlingen gebruik van cultureel erfgoed.- Kunstzinnige en culturele vorming vindt plaats in samenhang met andere leergebieden.
  • Kunst- en erfgoededucatie worden aangeboden in een doorlopende leerlijn.- Voor alle kunstdisciplines wordt gebruikgemaakt van de methode Moet je doen.
  • De school werkt structureel samen metculturele instellingen, zoals o.a. Natuur-en milieu educatie Purmerend, Bibliotheek Waterland, Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant.
  • We organiseren voorstellingen en tentoonstellingen en maken regelmatige culturele excursies.
Muziekonderwijs
De leerlingen uit groep 5 volgen wekelijks een muziekles, gegeven door een vakleerkracht van Muziekschool WaterlandDe leerlingen leren een muziekinstrument bespelen en mogen zelf kiezen welk instrument zij willen bespelen: viool, keyboard, gitaar, fluit, hobo, saxofoon, trombone. Er is van alles mogelijk! Gedurende het gehele lesblok stelt Muziekschool Waterland de muziekinstrumenten kosteloos ter beschikking zodat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan algemene muzikale vorming en natuurlijk gaan we ook samen zingen!

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"