Contact

OBS De Koempoelan
Gangeslaan 59 
1448 BV Purmerend
0299-472048 
administratie@koempoelan.nl

Als u school niet kunt bereiken via de telefoon of het ouderportaal
kunt u bij nood het volgende nummer gebruiken: 06-25516278

Directeur
Ezra Stam 

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"