Leerlingbetrokkenheid

Leerlingenraad
Uit de bovenbouw nemen ongeveer 6 leerlingen plaats in de leerlingenraad. Iedere bovenbouwleerling kan zich verkiesbaar stellen. De gegadigden presenteren zich aan alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 waarna er een verkiezing plaatsvindt. 

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de leerlingenraad. De te bespreken onderwerpen kunnen worden aangedragen door input die de leerlingenraad van medeleerlingen ontvangen heeft, door de leerlingenraad zelf en/of uit het team van De Koempoelan. De vergaderingen worden gevoerd met de directie en/of IB. 

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad o.a. de invoering van de daily mile gerealiseerd, een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de sociale media en meegedacht over de aankleding van de leerpleinen. 

Rondleidingen
Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen een deel van de rondleiding voor geïnteresseerde ouders. Het zijn de beste ambassadeurs van onze school die direct en eerlijk kunnen vertellen hoe zij het leren op De Koempoelan ervaren. Door het verzorgen van deze rondleidingen leren ze zichzelf en de school aan anderen te presenteren.


    

Leerlingen aan het woord

"Als je iets moeilijk vindt, dan word je geholpen."

"Als je in de problemen zit, dan kan je bij iedereen terecht."