Onze resultaten

In de onderstaande tabel kunt u het aantal leerlingen aflezen dat is uitgestroomd naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs.
 
Schooltype 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
VWO 7 = 13% 10= 18% 9 = 17% 5 = 10,4 % 7 = 16%
HAVO/VWO     7 = 13% 4 =  8,4 % 4 = 9%
HAVO 15=29% 22= 39% 5 = 10% 4 =  8,4 % 8 = 18,1%
VMBO-t/Havo     4 =  7% 5 = 10,4 % 5 = 11,4%
VMBO-t 14=27% 7 = 12% 4 =  7% 10= 20,8 % 8 = 18,1%
VMBO-Gl   4 =   7% 2 =  4% 5 = 10,4 % 1 = 2,3%
VMBO-k/GL     2 =  4%    
VMBO-k   6 = 10% 7 = 13% 6 = 12,5 % 6 = 13,6%
VMBO-b/k     1 =  2% 2 = 4,1%  
VMBO-b 15=29% 8 = 14% 11= 21% 7 = 14,6% 5 = 11,4%
Praktijkonderwijs  1 =2% 0      
           
VMBO met LWOO  4 ll. 9 ll.   10 ll.  7 ll. 6ll.
 
 

Leerkrachten aan het woord

"Uitgaan van kracht, niet van zwakte!"

"Een nieuwe dag, nieuwe kansen!"