Oudercommunicatie

De school kent diverse informatiebronnen en -momenten zoals:

Kennismakingsgesprekken
We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is naast kennismaken ook informatie uitwisselen en afstemmen, verwachtingen uitspreken en tot afspraken komen. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over de leerdoelen van een kind, de zorg van de ouders en/of school en/of het afspreken van een aantal contactmomenten om de vinger aan de pols te houden. 

Voortgangsgesprekken (portfoliogesprekken)
Gedurende het schooljaar worden voortgangsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken kunnen geïnitieerd worden door leerlingen zelf, de ouders en/of de leerkracht. Bij deze gesprekken staan de vorderingen van de leerling centraal. Het portfolio wordt door de leerling gepresenteerd. Aan de hand hiervan wordt de groei zichtbaar gemaakt. De leerling laat o.a. zien aan welke doelen hij/zij gewerkt heeft, wat hij/zij gedaan heeft om deze doelen te bereiken, wie daarbij geholpen hebben en toont 'bewijzen' in hoeverre deze doelen bereikt zijn. 
 
Inloopmomenten
Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop de ouders een bezoek aan de klas kunnen brengen. Op deze manier krijgen de ouders meer inzicht in de werkwijze bij ons op school. Naast de inloopmomenten is er de mogelijkheid om een les in een groep bij te kunnen wonen.

Ouderportaal
Op De Koempoelan werken we met digitale Basisonline Ouderportaal, een communicatieplatform waarop u alle informatie over uw kind, school en andere belangrijke onderwerpen ontvangt.

Leerkrachten aan het woord

"Ook ik leer iedere dag!"