Onze schooltijden

Schooltijden
De schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot en met 14:00 uur.
Op De Koempoelan werken we met een continurooster. Elke dag geven we 5 uur les, met een kleine speelpauze rond de klok van 10:00 uur en een lunchpauze van een half uur rond de klok van 12:00 uur. Bij de beide pauzes gaan de leerlingen naar buiten. 

Vakanties 2023-2024

  eerste dag     laatste dag
Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2023 Vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 Vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 Vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 29 maart 2024 Maandag 1 april 2024
Meivakantie Maandag 29 april 2024 Vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart Donderdag 9 mei 2024  
Pinksteren Maandag 20 mei 2024  
Zomervakantie Maandag 22 juli 2024 Vrijdag 30 augustus 2024


Studiedagen 2023-2024
Om ervoor te zorgen dat de school zich blijft ontwikkelen en de personeelsleden op de hoogte zijn van nieuwe onderwijsontwikkelingen zijn er zeven studiedagen per jaar. Op deze dagen hebben de kinderen geen school. In schooljaar 2022-2023 staan de volgende studiedagen gepland:

  • Maandag 30 oktober 2023
  • Dinsdag 31 oktober 2023
  • Donderdag 15 oktober 2024
  • Vrijdag 16 oktober 2024
  • Vrijdag 21 juni 2024
  • Maandag 24 juni 2024

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"