Waarom kiezen voor De Koempoelan

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van De Koempoelan op een rijtje gezet:
 • We werken met een continurooster met vijf gelijke dagen van 8:30 t/m 14:00 uur. Dat biedt kinderen rust en structuur. De leerkrachten pauzeren met de leerlingen. 
 • We werken vanuit de pedagogische driehoek ouder, kind en school. Deze driehoek is een voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van leerlingen.
 • We werken met ouderbetrokkenheid 3.0, dat wil zeggen dat we de informatie van ouders, kinderen en school verzamelen en op basis daarvan tot afstemming komen. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).   
 • We hebben een schoolplein waar de kleuters fijn en veilig kunnen spelen. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen naast het schoolplein ook gebruik maken van het voetbalveld en het klimrek. 
 • Het pedagogisch klimaat is goed. We besteden veel aandacht aan het bouwen aan een positieve groep. We dragen er zorg voor dat iedereen zich fysiek, geestelijk en sociaal veilig voelt op De Koempoelan. Dat is een voorwaarde om tot leren te komen.
 • Op De Koempoelan werkt een team dat continu werkt aan haar eigen professionaliteit opdat de leerlingen profiteren van zo goed mogelijk onderwijs. 
 • We bieden instructielessen aan op drie niveaus: verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Op deze wijze streven we ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoefte van iedere leerling.
 • We maken gebruik van coöperatieve werkvormen zodat leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om met en van elkaar te leren.
 • We werken met doelenmuren om het leren en de groei inzichtelijk te maken. De leerkracht kan het onderwijs daardoor beter afstemmen, de leerling kan gerichter keuzes maken en de ouders kunnen ondersteuning bieden daar waar dat nodig is.
 • We werken met portfolio's waarin de leerling zelf doelen stelt, aangeeft wat hij/zij wil bereiken, wanneer het doel bereikt zal zijn en wat/wie daarvoor nodig is.  
 • In de middag werken wij regelmatig groepsdoorbroken met onderzoekend leren. Hierbij stellen de leerlingen aan de hand van een thema onderzoeksvragen op en gaan hiermee aan de slag. De leerlingen ontwikkelen hierbij hun 21st century skills.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan onze schoolgids.
 

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten willen meedenken hoe ik iets kan leren."

"Ze bespreken ook hoe we het beter zouden kunnen doen."