Locatie

De Koempoelan is de oudste school van De Weidevenne gelegen aan de Gangeslaan 59.

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"