Communicatie met ouders belangrijk

04-02-2020
We werken op De Koempoelan vanuit de pedagogische driehoek ouder, kind en school. We vinden de rol van de ouders bij de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk om samen zorg te dragen voor de optimale ontwikkeling van een kind. Daarbij hoort natuurlijk een goede en transparante communicatie vanuit school.
We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek en gedurende het schooljaar worden voortgangsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken kunnen geïnitieerd worden door leerlingen zelf, de ouders en/of de leerkracht. Bij deze gesprekken staan de vorderingen van de leerling centraal. Het portfolio wordt door de leerling gepresenteerd. Aan de hand hiervan wordt de groei zichtbaar gemaakt. De leerling laat o.a. zien aan welke doelen hij/zij gewerkt heeft, wat hij/zij gedaan heeft om deze doelen te bereiken, wie daarbij geholpen hebben en toont 'bewijzen' in hoeverre deze doelen bereikt zijn. 

Onze dagelijks communicatie verloopt via het digitale ouderportaal, waarvoor iedere ouder een eigen inlog krijgt en die met een app op de mobiele telefoon gemakkelijk geraadpleegd kan worden. 
Periodiek versturen we aan alle ouders ook een nieuwsbrief via het ouderportaal met belangrijke wetenswaardigheden. De laatste edities van de nieuwsbrief vindt u hier!

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten willen meedenken hoe ik iets kan leren."

"Ze bespreken ook hoe we het beter zouden kunnen doen."