Koempoelan digitaal

Nu onze leerlingen vanwege het coronavirus thuis hun onderwijs volgen, bieden wij ze -naast de  lesstof die ze wekelijks van de leerkrachten krijgen- graag wat extra oefenstof.  Daarom hebben de website Koempoelan Digitaal gemaakt, waar leerlingen per groep worden doorgelinkt naar websites waar ze extra materiaal vinden om te oefenen, spelen, luisteren, kijken en leren. Zo worden ze uitgedaagd zoveel mogelijk te blijven leren.

 

Ouders aan het woord

"Het team en directie hebben een positieve, open en leergierige houding"

"De school is uitnodigend en heeft een sfeervolle, fijne uitstraling."